Links

The 25th International Organ Academy in Lövstabruk,

SWEDEN

5 October - 9 October 2020

THE CAHMAN ORGAN MEETS

CONTEMPORARY MUSIC, OLD AND NEW

at the Cahman (1728) and Schwan (1783) organs

LINKS


Lövstabruks officiella hemsida

www.lovstabruk.nu


Lövstabruks kulturförening

www.lovstabruk.parjohansson.se


Leufsta & Cahmanorgelns Vänner

www.leufstacahman.com


Klaverens Hus

www.klaverenshus.se