Counterpoint

The 25th International Organ Academy in Lövstabruk,

SWEDEN

5 October - 9 October 2020

THE CAHMAN ORGAN MEETS

CONTEMPORARY MUSIC, OLD AND NEW

at the Cahman (1728) and Schwan (1783) organs

COUNTERPOINT


Föreningen Counterpoint, med säte i Lövstabruk Sverige välkomnar Dig gärna som medlem i vår icke vinstdrivande men orgelbefrämjande, ideella förening.


Föreningens ändamål är att främja nordiskt och internationellt musikaliskt, konstnärligt och pedagogiskt utvecklingsarbete med utgångspunkt från de unika värden, som representeras av Cahmanorgeln i Leufstabruks kyrka och andra värdefulla instrument inom det nord- uppländska orgellandskapet.


Medlemsavgiften är 200 SEK och 100 SEK för studerande.


Föreningens ordförande är Birgitta Östlund Weissglas, konstnärliga ledare Gary Verkade samt kassör Dan Lönnqvist.Dan Lönnqvist, kassör

00 358 50 518 0543

dan.lonnqvist@novia.fi
Föreningen Counterpoint

Handelsbanken

Clearing 6509 (Skärplinge)

Kontonummer 507280 091

IBAN: SE75 6000 0000 0005 0728 0091 (för internationella betalningar)

BIC: HANDSESS