Links

The 24th International Organ Academy in Lövstabruk,

SWEDEN

24 June - 28 June 2019

THE ART OF THE CLAVICHORD &

THE NORTH-GERMAN BAROQUE

at the Cahman (1728) and Schwan (1783) organs

LINKS


Lövstabruks officiella hemsida

www.lovstabruk.nu


Lövstabruks kulturförening

www.lovstabruk.parjohansson.se


Leufsta & Cahmanorgelns Vänner

www.leufstacahman.com


Klaverens Hus

www.klaverenshus.se